Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Vũ Văn Tùng
Giới tính:
Khác
Ngày sinh:

Thành Tích Học Tập

dhxd.6956@gmail.com
Khóa học lập Dự toán dự thầu GXD online
Chưa xếp hạng
dhxd.6956@gmail.com
AutoCAD lập bản vẽ thiết kế công trình Cầu Đường Online
Chưa xếp hạng
dhxd.6956@gmail.com
Học sử dụng phần mềm Quyết toán GXD Online
Chưa xếp hạng