Hồ sơ cá nhân

Ảnh đại diện

Giới thiệu bản thân

Họ và tên:
Nguyễn Thế Anh
Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
09/09/1975

Thành Tích Học Tập

Nguyễn Thế Anh
Đấu thầu, ôn thi Chứng chỉ Hành nghề đấu thầu
Chưa xếp hạng
Nguyễn Thế Anh
Học Excel chuyên ngành dự toán Online
Chưa xếp hạng
Nguyễn Thế Anh
Khóa học lập Dự toán dự thầu GXD online
Chưa xếp hạng
Nguyễn Thế Anh
Khóa đào tạo Quantity Surveyor (Kỹ sư QS, kỹ sư khối lượng)
Chưa xếp hạng