Xác định chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn theo Quyết định số 79/QĐ-BXD

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

354,000 ₫

600,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 10 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

- Nắm bắt Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

- Tìm hiểu công thức xác định, cách nội suy chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 79/QĐ-BXD

- Giải 10 bài toán tình huống về xác định chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình (áp dụng Quyết định số 79/QĐ-BXD). Xem 1 video bài học.

- Thành thạo phần mềm Dự toán GXD để xác định chi phí Quản lý dự án và chi phí Tư vấn.

- Tìm hiểu phương pháp lập dự toán chi phí Tư vấn theo phương pháp Tháng Người (Man-Month)

- Tìm hiểu các tình huống (Case Study)

1 số khái niệm và Quyết định số 79/QĐ-BXD

Bài thực hành số 1 và các tình huống (Gtv)

  • Xác định Chi phí Quản lý dự án và Chi phí Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Bài thực hành số 2 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 2 xác định chi phí tư vấn (Gtv)

Bài thực hành số 3 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 3 xác định chi phí tư vấn (Gtv)

Bài thực hành số 4 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 4 xác định chi phí tư vấn (Gtv)

Bài thực hành số 5 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 5 xác định chi phí tư vấn (Gtv)

Bài thực hành số 6 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 6 xác định chi phí tư vấn (Gtv)

Bài thực hành số 7 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 7 xác định chi phí tư vấn (Gtv)

Bài thực hành số 8 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 8 xác định chi phí tư vấn (Gtv)

Bài thực hành số 9 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 9 xác định chi phí tư vấn (Gtv)

Bài thực hành số 10 và các tình huống (Gtv)

  • Bài thực hành số 10 xác định chi phí tư vấn (Gtv)
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Giáo trình điện tử phiên bản 1.0 xuất bản ngày 14/07/2017