Trắc nghiệm kiến thức dự toán xây dựng công trình

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

500,000

Đăng nhập

Thời lượng: 30 giờ

Bài giảng: 17 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Trắc nghiệm kiến thức dự toán xây dựng công trình

Đây là khóa học online được cung cấp cho các học viên lớp đo bóc khối lượng lập dự toán tại GXD. Học theo chương trình kết hợp Blended learning giữa 2 hình thức:

1. Học offline: Học tại lớp - face to face - mặt đối mặt thầy trò

2. Học offline: Học trên web, học qua mạng, học từ xa. Bạn có thể học bằng máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng

Mục tiêu, vai trò, ý nghĩa:

- Để giảm tải khối lượng kiến thức trên lớp, dành thời gian cho thầy và trò thảo luận nhiều vấn đề khác

- Dàn lượng kiến thức ra để học viên GXD có thể tiếp thu tốt hơn.

- Đổi mới phương thức học tập để học viên cảm thấy hứng thú và tiếp thu kiến thức tốt hơn.

- Luyện đi luyện lại các tình huống trắc nghiệm để ghi nhớ chuyên môn để phục vụ công việc.

- Để sau khi học đo bóc khối lượng, lập dự toán tại GXD xong, tốt nghiệp thì học viên phải có nền tảng cơ sở vững chắc.

Các khái niệm về dự toán và làm quen phần mềm Dự toán GXD

 • Hướng dẫn học và làm trắc nghiệm đo bóc khối lượng lập dự toán
 • Bài thực hành số 1 Lập dự toán Gxd Phần Móng của công trình
 • Bài trắc nghiệm số 1 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Định mức, đơn giá trực tiếp và đơn giá gián tiếp

 • Bài tập 1.2 Bài 2 Định mức đơn giá trực tiếp và giá tiếp
 • Cùng cố khả năng bảo vệ vấn đề qua Case Study số 4
 • Học thuật ngữ dự toán tiếng Anh qua bài trắc nghiệm
 • Bài trắc nghiệm về Định mức, đơn giá trực tiếp và đơn giá gián tiếp

Đo bóc khối lượng và xác định dự toán chi phí xây dựng móng đơn

 • Hướng dẫn sử dụng bảng thống kê cốt thép trong Dự toán GXD
 • Bài trắc nghiệm số 3 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Đo bóc khối lượng và xác định dự toán chi phí xây dựng khối tường

 • Bài trắc nghiệm số 4 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Đo bóc khối lượng và xác định dự toán chi phí xây dựng cho hệ cột BTCT

 • Bài trắc nghiệm số 5 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Đo bóc khối lượng hệ dầm sàn, tính giá vật liệu tới hiện trường, công tác tạm tính

 • Bài trắc nghiệm số 6 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Xác định dự toán chi phí thiết bị

 • Bài trắc nghiệm số 7 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng

 • Bài trắc nghiệm số 8 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Đo bóc tiên lượng, xác định dự toán chi phí xây dựng nền mặt đường và bể nước, bể phốt

 • Bài trắc nghiệm số 9 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Tính tiên lượng, xác định dự toán chi phí xây dựng đường ống

 • Bài trắc nghiệm số 10 Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán

Bài kiểm tra cuối khóa học

 • Bài trắc nghiệm kết thúc Khóa đo bóc khối lượng lập dự toán
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 xuất bản ngày 07/07/2018

Các câu hỏi từ giáo trình đo bóc khối lượng, lập dự toán theo chương trình đào tạo của GXD JSC.