Thẩm tra, thẩm định thiết kế

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 0 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Thẩm tra, thẩm định thiết kế

Chuyên đề 1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa công tác thẩm định / thẩm tra

Chuyên đề 2 Nội dung thẩm định / thẩm tra

Chuyên đề 3 Báo cáo thẩm định / thẩm tra

Chuyên đề 4 Phê duyệt, điều chỉnh thẩm định / thẩm tra

Chuyên đề 5 Trắc nghiệm, tổng kết kiến thức

backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png