Ôn thi Sát hạch Chứng chỉ Hành nghề Định giá xây dựng

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

200,000 ₫

300,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 7 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Ôn thi Sát hạch Chứng chỉ Định giá xây dựng

Bộ câu hỏi theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt.

Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng

  • Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thi Chứng chỉ định giá
  • Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi Chứng chỉ định giá
  • Bài sát hạch Kiến thức chung pháp luật về xây dựng

Kiến thức pháp luật về định giá xây dựng

  • Tài liệu ôn thi chứng chỉ định giá xây dựng
  • Bài sát hạch Kiến thức pháp luật về chuyên môn định giá

Sát hạch kiến thức chuyên môn

  • Bài sát hạch Kiến thức Chuyên môn Định giá xây dựng

Câu hỏi trộn lẫn các chuyên đề trên

  • Bài sát hạch hỗn hợp các câu hỏi thi Chứng chỉ định giá
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 xuất bản ngày 15/05/2018

Nhân dịp Mr Nguyễn Thế Anh đi thi chuyển đổi chứng chỉ định giá Hạng 1 cũ sang Hạng 1 theo quy định mới. Liền biên tập khóa học này để tự ôn luyện và đạt kết quả tuyệt đối trong kì thi ngày 15/05/2018. Chia sẻ với các đồng nghiệp với tất cả niềm thương mến.