Ôn thi Sát hạch Chứng chỉ Định giá xây dựng Hạng 1

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

200,000 ₫

300,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 6 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Ôn thi Sát hạch Chứng chỉ Định giá xây dựng Hạng 1

Bộ câu hỏi theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt.

Câu hỏi chung pháp luật về xây dựng

  • Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký thi Chứng chỉ định giá Hạng 1
  • Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi
  • Bài sát hạch Kiến thức chung pháp luật về xây dựng

Kiến thức pháp luật về chuyên môn định giá

  • Tài liệu ôn thi định giá
  • Bài sát hạch Kiến thức pháp luật về chuyên môn định giá

Câu hỏi trộn lẫn 2 chuyên đề trên

  • Bài sát hạch hỗn hợp các câu hỏi thi Chứng chỉ định giá hạng 1
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 xuất bản ngày 15/05/2018

Nhân dịp Mr Nguyễn Thế Anh đi thi chuyển đổi chứng chỉ định giá Hạng 1 cũ sang Hạng 1 theo quy định mới. Liền biên tập khóa học này để tự ôn luyện và đạt kết quả tuyệt đối trong kì thi ngày 15/05/2018. Chia sẻ với các đồng nghiệp với tất cả niềm thương mến.