PowerPoint thuyết trình thành công, nắm quy trình đầu tư xây dựng

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

289,000 ₫

600,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 4 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

PowerPoint thuyết trình thành công, nắm quy trình đầu tư xây dựng

- Bạn được học phần mềm PowerPoint, các kỹ năng dàn trang, thuyết trình.

- Quan trọng hơn các bài tập trình bày về hệ thống văn bản đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng, thanh quyết toán

- Như vậy, trong 1 khóa học vừa biết về PowerPoint, vừa chuẩn bị các kỹ năng thuyết trình và quan trọng hơn Họ và nắm chắc hệ thống cơ sở pháp lý đầu tư xây dựng, trình tự đầu tư xây dựng, các nội dung về quản lý chi phí, đấu thầu, quản lý chất lượng, thanh quyết toán...

Rất hiệu quả, rất lợi ích. Làm việc với các sơ đồ, màu sắc, hiệu ứng nên khóa học rất thú vị.

Bài 1 Slide về Dự án đầu tư

  • Dàn bài mẫu cho 1 nội dung thuyết trình

Bài 2 Slide về Luật Xây dựng

Bài 3 Slide về Luật Đấu thầu

  • Thực hành chỉnh Slide về gói thầu EPC theo tư duy tổng thể - chi tiết

Bài 4 Slide về Quản lý dự án

Bài 5 Slide về Quản lý chi phí

Bài 6 Slide về Quản lý chất lượng

  • Trình bày ảnh làm căn cứ nghiệm thu bằng PowerPoint

Bài 7 Slide về Quản lý thi công

Bài 8 Slide về Quản lý Hợp đồng

Bài 9 Slide về quy trình thanh toán vốn

Bài 10 Trình bày Slide về quyết toán vốn đầu tư

  • Trình bày Slide về quy trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại kho bạc
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png