Khóa học PowerPoint chuyên ngành đầu tư xây dựng

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

289,000 ₫

600,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 0 giờ

Bài giảng: 4 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học đang trong thời gian xây dựng nội dung. Sắp phát hành, ra mắt các bạn học viên.

Khóa học PowerPoint hệ cơ sở pháp lý đầu tư xây dựng

Trình tự đầu tư xây dựng

Trình tự quản lý chi phí

Trình tự đấu thầu

Trình tự thanh quyết toán

Bài 1 Slide về Dự án đầu tư

  • Dàn bài mẫu cho 1 nội dung thuyết trình

Bài 2 Slide về Luật Xây dựng

Bài 3 Slide về Luật Đấu thầu

  • Thực hành chỉnh Slide về gói thầu EPC theo tư duy tổng thể - chi tiết

Bài 4 Slide về Quản lý dự án

Bài 5 Slide về Quản lý chi phí

Bài 6 Slide về Quản lý chất lượng

  • Trình bày ảnh làm căn cứ nghiệm thu bằng PowerPoint

Bài 7 Slide về Quản lý thi công

Bài 8 Slide về Quản lý Hợp đồng

Bài 9 Slide về quy trình thanh toán vốn

Bài 10 Trình bày Slide về quyết toán vốn đầu tư

  • Trình bày Slide về quy trình Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư tại kho bạc
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png