Khóa học BIM Mô hình thông tin công trình online

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

600,000 ₫

1,400,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 38 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học BIM Mô hình thông tin công trình online (BIM for Beginners)

Khóa học gồm các video bằng Tiếng Anh, có các tài liệu bài khóa (bằng tiếng Anh và phần dịch sang tiếng Việt). Bạn sẽ đọc để hiểu, sau đó luyện nghe bài giảng bằng tiếng Anh. Như vậy học 1 mà được 2:

1. Các kiến thức về BIM theo các video tiếng Anh của nước ngoài (nghe, đọc hiểu, xem video bài giảng)

2. Học tiếng Anh chuyên ngành BIM và xây dựng luôn. Các bài dịch do GXD thực hiện bám các video trên, cùng các thuật ngữ, diễn giải khái niệm. Giúp bạn hiểu về BIM và học luôn được tiếng Anh (nghe, đọc, viết, từ vựng)

Mỗi bài học là 1 vài bài quiz, test. Cuối khóa có chứng nhận hoàn thành online.

Tư liệu trong khóa học là gồm:

+ Các video và tài liệu của Anh được cung cấp miễn phí

+ Tài liệu dịch và hệ từ vựng, thuật ngữ do GXD gia tăng

Bạn kích vào tab Bài học ở trên xem tên các bài học và tổng thể chương trình cũng đã thấy rất hấp dẫn.

Phần 1 - Các khái niệm, giới thiệu về BIM

 • What is a "BIM model"? Mô hình BIM là gì?
 • What happens if i don't do BIM? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không dùng BIM?
 • What does BIM mean to me? BIM sẽ có ý nghĩa gì với tôi?
 • Sử dụng phần mềm SnagIt để viết báo cáo thu hoạch
 • Bài thu hoạch số 1 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 1

Phần 2 - Vai trò, ý nghĩa, tầm nhìn về BIM

 • What do the BIM levels mean? Các Cấp độ BIM nghĩa là gì?
 • Imagine (What BIM could do) tưởng tượng về những gì BIM có thể làm
 • Bài thu hoạch số 2 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 2

Phần 3 - Những khái niệm cơ bản về BIM

 • What is a Common Data Environment (CDE)? Môi trường dữ liệu chung là gì?
 • Pas 1192-2 in 5 minutes Tìm hiểu về tiêu chuẩn 1192-2 trong 5 phút
 • PAS 1192-3 in 4 Minutes Tìm hiểu về tiêu chuẩn 1192-3 trong 4 phút
 • What are Employer's Information Requirements?
 • Levels of Definition Explained
 • What are MIDPs?
 • BIM Protocol Explained
 • Báo cáo thu hoạch số 3 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 3

Phần 4 - Những khái niệm cơ bản về BIM (tiếp)

 • Do I Really Need An Information Manager?
 • What Happens To Building Information Models?
 • Báo cáo thu hoạch số 4 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 4

Phần 5 - Các loại BIM và xu hướng thời đại

 • Top 10 BIM Acronyms Explained
 • What Do Those Big BIM Words Mean?
 • What is 4D BIM?
 • What is 5D BIM?
 • What is 6D BIM?
 • Báo cáo thu hoạch số 5 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 5

Phần 6 - Một số nội dung khác về BIM

 • Top 3 BIM Barriers (and How to Overcome Them)
 • Top 3 BIM Myths Dispelled
 • What BIM Won't Do
 • Báo cáo thu hoạch số 6 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 6

Phần 7 - Bài kiểm tra cuối khóa

 • Where Do I Start With BIM?
 • Báo cáo thu hoạch số 7 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - Bài thi trắc nghiệm cuối khóa BIM For Beginners
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 xuất bản 26/09/2017