Khóa học BIM Mô hình thông tin công trình online

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

600,000 ₫

1,400,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 100 giờ

Bài giảng: 22 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học BIM Mô hình thông tin công trình online (BIM for Beginners)

Khóa học BIM cho người mới bắt đầu (BIM for Beginners). Học Tiếng Anh chuyên ngành qua Khóa học BIM cho người mới bắt đầu (BIM for Beginners).

1- Học về BIM theo các video tiếng Anh của nước ngoài (nghe, đọc, xem)

2- Học tiếng Anh chuyên ngành BIM và xây dựng luôn. Các bài dịch do GXD gia tăng bám các video trên, cùng các thuật ngữ, diễn giải khái niệm. Giúp bạn hiểu về BIM và học luôn được tiếng Anh (nghe, đọc, viết, từ vựng)

Mỗi bài học là 1 vài bài quiz, test. Cuối khóa có chứng nhận hoàn thành online.

 

1- Học những vấn đề cơ bản về BIM, làm nền tảng để vấn đề cao hơn.

2- Học luôn tiếng Anh chuyên ngành Building Information Modeling

Tư liệu trong khóa học là gồm:

- Các video và tài liệu của nước ngoài được cung cấp miễn phí

+ Tài liệu dịch và hệ từ vựng, thuật ngữ do GXD gia tăng

Phần 1 - Các khái niệm, giới thiệu về BIM

 • What is a "BIM model"? Mô hình BIM là gì?
 • What happens if i don't do BIM? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không dùng BIM?
 • What does BIM mean to me? BIM sẽ có ý nghĩa gì với tôi?
 • Sử dụng phần mềm SnagIt để viết báo cáo thu hoạch
 • Bài thu hoạch số 1 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 1

Phần 2 - Vai trò, ý nghĩa, tầm nhìn về BIM

 • What do the BIM levels mean? Các Cấp độ BIM nghĩa là gì?
 • Imagine (What BIM could do) tưởng tượng về những gì BIM có thể làm
 • Bài thu hoạch số 2 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 2

Phần 3 - Những khái niệm cơ bản về BIM

 • What is a Common Data Environment (CDE)? Môi trường dữ liệu chung là gì?
 • Pas 1192-2 in 5 minutes Tìm hiểu về tiêu chuẩn 1192-2 trong 5 phút
 • Báo cáo thu hoạch số 3 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 3

Phần 4 - Những khái niệm cơ bản về BIM (tiếp)

 • Báo cáo thu hoạch số 4 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 4

Phần 5 - Các loại BIM và xu hướng thời đại

 • Báo cáo thu hoạch số 5 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 5

Phần 6 - Một số nội dung khác về BIM

 • Báo cáo thu hoạch số 6 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - bài trắc nghiệm BIM For Beginners số 6

Phần 7 - Bài kiểm tra cuối khóa

 • Báo cáo thu hoạch số 7 khóa học BIM For Beginners
 • Quiz - Bài thi trắc nghiệm cuối khóa BIM For Beginners
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0 xuất bản 26/09/2017