Đo bóc khối lượng lập dự toán cơ bản

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

800,000 ₫

1,400,000 ₫

Đăng nhập

Thời lượng: 22 giờ

Bài giảng: 21 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Các bài tập đo bóc khối lượng, lập dự toán các bộ phận cấu kiện công trình rất cơ bản, dành cho người mới bắt đầu, dễ học, dễ hiểu, dễ làm theo. Nội dung đào tạo thực tế,  thực hành theo chương trình có tính ứng dụng cao.

Video 1: Đo bóc khối lượng và lập dự toán móng băng
Video 2: Đo bóc khối lượng và lập dự toán móng đơn
Video 3: Đo bóc khối lượng và lập dự toán khối xây tường
Video 4: Đo bóc khối lượng và lập dự toán dầm bê tông cốt thép 
Video 5: Đo bóc khối lượng và lập dự toán tấm đan bê tông cốt thép
Video 6: Đo bóc khối lượng và lập dự toán rãnh thoát nước
Video 7: Đo bóc khối lượng và lập dự toán chi phí thiết bị
Video 8: Đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình đường
Video 9: Đo bóc khối lượng và lập dự toán đào đất lắp đặt ống cống
Video 9: Một số nguyên tắc, quy trình các bước đo bóc và sử dụng phần mềm lập dự toán 

Ngoài ra còn giới thiệu các tài liệu để bạn đọc thêm, trang bị thêm kiến thức chuyên môn:
- Tìm hiểu về định mức, đơn giá, cách tra định mức, tự lập đơn giá
- Tìm hiểu các phương pháp lập dự toán và kỹ năng bóc tách khối lượng
- Thực hành lập dự toán đơn giản trên phần mềm Dự toán gxd
- Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh dự toán
- Hướng dẫn cụ thể cách xác định chi phí nhân công
- Hướng dẫn cụ thể cách xác định chi phí máy thi công
- Hướng dẫn cụ thể cách xác định chi phí Quản lý dự án, chi phí Tư vấn đầu tư
- Hướng dẫn cụ thể cách xác định chi phí thiết bị, chi phí dự phòng, chi phí khác.

Bài 1 Đo bóc khối lượng lập dự toán hệ móng băng

 • Bài 1 Các khái niệm về dự toán xây dựng công trình
 • Bài giảng và tài liệu đo bóc khối lượng và lập dự toán hệ móng băng
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 1]

Bài 2 Đo bóc khối lượng lập dự toán hệ móng đơn

 • Tổng hợp vật tư bù trừ chênh lệch vật liệu, nhân công, máy - Dự toán GXD
 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 2]

Bài 3 Đo bóc khối lượng lập dự toán khối xây tường

 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 3]

Bài 4 Đo bóc khối lượng lập dự toán dầm bê tông cốt thép

 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 4]

Bài 5 Đo bóc khối lượng lập dự toán tấm đan bê tông cốt thép

 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 5]

Bài 6 Đo bóc khối lượng lập dự toán đoạn rãnh thoát nước công trình hạ tầng

 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 6]

Bài 7 Đo bóc khối lượng lập dự toán chi phí thiết bị

 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 7]

Bài 8 Đo bóc khối lượng lập dự toán đường giao thông

 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 8]

Bài 9 Đo bóc khối lượng lập dự toán đào đất lắp đường ống cống

 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 9]

Bài 10 Thi cuối khóa Đo bóc khối lượng lập dự toán

 • Trắc nghiệm Đọc bản vẽ, Đo bóc khối lượng [Bài 10]
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 1.0

Khóa học sẽ liên tục được nghiên cứu, cải tiến chất lượng, hiệu quả.