Đấu thầu, ôn thi Chứng chỉ đấu thầu

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

1,000,000

Đăng nhập

Thời lượng: 75 giờ

Bài giảng: 34 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Đấu thầu, ôn thi Chứng chỉ đấu thầu. Chứng chỉ cũng quan trọng, học để làm nghề còn quan trọng hơn nữa.

Chuyên đề 1: Tổng quan, hệ thống quy định về đấu thầu

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Chuyên đề 3: Hợp đồng theo Luật đấu thầu

Chuyên đề 4: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

Chuyên đề 10: Bài thi kết thúc khóa học

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia khóa học: Mời bạn kích vào đây.

Chuyên đề 1: Tổng quan, hệ thống quy định về đấu thầu

 • Một số chú ý và quy ước khi làm bài trắc nghiệm trên hệ thống
 • Tài liệu để ôn thi sát hạch chứng chỉ đấu thầu
 • Tìm hiểu về kì thi, đề thi trắc nghiệm, viết bài luận
 • Phương pháp học: Luyện siêu trí nhớ để học tập tốt
 • Kết cấu, phạm vi, đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
 • Bài giảng về Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
 • Bài trắc nghiệm về các điều khoản quy định
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 1

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

 • Một số chú ý để đạt điểm cao khi thi viết làm các câu tình huống đấu thầu
 • Một số kinh nghiệm khi làm bài thi trắc nghiệm sát hạch đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm về những quy định chung trong đấu thầu
 • Bài Trắc nghiệm về tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 2

Chuyên đề 3: Hợp đồng theo Luật đấu thầu

 • Bài thi viết mẫu xử lý tình huống số 1, ôn thi Chứng chỉ đấu thầu
 • Bài Trắc nghiệm về hợp đồng theo luật đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3

Chuyên đề 4: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • Một mẫu giải bài tập tình huống trong đấu thầu
 • Bài Trắc nghiệm về xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 4

Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

 • Bài Trắc nghiệm về Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 5

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 • Bài Trắc nghiệm về xử lý vi phạm trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 6

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

 • Bài trắc nghiệm về đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Bài Trắc nghiệm về các hành vi bị cấm trong đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 7

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

 • Bài trắc nghiệm về giá dự thầu
 • Bài Trắc nghiệm về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 8

Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

 • Bài Trắc nghiệm về Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 • Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 9

Chuyên đề 10: Bài thi kết thúc khóa học 

 • Bài trắc nghiệm cuối khóa 30 câu ôn thi chứng chỉ đấu thầu
 • Bài trắc nghiệm cuối khóa 90 câu ôn thi chứng chỉ đấu thầu
backend/upload/images/avatars/origins/90402-teacher.png

Version 2.0 Nâng cấp ngày 06/01/2018, ngày GXD tổ chức ôn thi chứng chỉ đấu thầu đồng loạt tại 3 thành phố lớn: tp Hà Nội, tp Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh

Version 1.0 Xuất bản nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10/2017.