AutoCAD trong lập bản vẽ thiết kế công trình Cầu Đường

Giảng viên : Nguyễn Thế Anh

Miễn phí

Đăng nhập

Thời lượng: 60 giờ

Bài giảng: 59 Bài học

Cấp chứng chỉ hoàn thành

Khóa học AutoCad trong lập bản vẽ thiết kế công trình cầu đường Online:

+ Gồm 48 video AutoCad do Giảng viên Lê Đắc Hiền chia sẻ. Video được tạo bởi tập thể các thầy cô giáo Bộ môn Tự động hóa thiết kế cầu đường, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải. Có đủ bộ file .dwg kèm theo các bài giảng để các bạn tải xuống tiện thực hành theo.

Ths Nguyễn Thế Anh đã liên hệ và xin phép Tác giả Lê Đắc Hiền và được cho phép đăng tải lại thành khóa học trên trang http://gxd.edu.vn. Hoàn toàn miễn phí (free).

+ Một số bài học, tài liệu tham khảo do Ths Nguyễn Thế Anh và các giảng viên GXD bổ sung. Kết quả các bài thi trắc nghiệm mỗi bài học sẽ được tích lũy để tính toán điểm quá trình và bạn cũng có 1 bài thi trắc nghiệm tính điểm cuối khóa.

+ KS Nguyễn Thanh Nhàn Cty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Niềm Tin Việt, Cần Thơ đóng góp nội dung các câu hỏi cho bài Trắc nghiệm chuyên đề 1.
+ ThS Nguyễn Thế Anh và CN Lê Hòa Cường, Tổng công ty xây dựng Hà Nội biên tập nội dung các câu hỏi cho bài Trắc nghiệm chuyên đề 2.
+ Khi bạn hoàn thành bài thi trắc nghiệm cuối khóa bạn sẽ có 1 chứng nhận khách quan do máy tính xuất ra mà không có thể can thiệp được kết quả. Chỉ có thể bằng quá trình học tập và nỗ lực của bạn.

Khóa học này sẽ đem lại nhiều điều hữu ích cho các bạn đồng nghiệp. Không chỉ là các bạn chuyên ngành cầu đường, mà cũng rất tốt cho các bạn học viên muốn tìm hiểu về AutoCad, về đọc bản vẽ...

Chúng tôi cũng liên tục bổ sung, phát triển thêm các bài giảng, các tài liệu, các chỉ dẫn, nội dụng (khi cần).

Chuyên đề 01 Xem bản vẽ

 • Hướng dẫn cách học tốt và đạt hiệu quả
 • Phương pháp học: Thay đổi nhỏ để thành công lớn
 • 01 Xem bản vẽ Open – Zoom E
 • 02 Xem bản vẽ Close – Open – Zoom
 • 03 xem bản vẽ Select – Zoom
 • 04 Xem bản vẽ Zoom Pan
 • 05 xem bản vẽ Zoom – Pan bằng Mouse
 • Bài thi trắc nghiệm số 1 - Khóa AutoCad Cầu đường

Chuyên đề 02 Một số thiết lập với AutoCad

 • 06 Thay đổi giao diện của AutoCAD
 • 07 Thiết lập thanh công cụ
 • 08 Giao diện Ribbon
 • Bài thi trắc nghiệm số 2 - Khóa AutoCad Cầu đường

Chuyên đề 03 Công cụ vẽ

 • 09 CÔNG CỤ VẼ Units – Line – Erase – Hiệu chỉnh đoạn thẳng
 • 10 CÔNG CỤ VẼ Line – Erase – Hiệu chỉnh đoạn thẳng - Undo
 • 11 CÔNG CỤ VẼ Line – Bắt điểm – Trực giao
 • Bài thi trắc nghiệm số 3 - Khóa AutoCad Cầu đường

Chuyên đề 04 Dự án 1

 • 12 DỰ ÁN 1 Cấu tạo 3 chiều của rãnh dọc
 • 13 DỰ ÁN 1 Vẽ mặt bên rãnh - Bản móng - Tường thân rãnh - Bản nắp rãnh BTCT - Vẽ lớp vữa trát
 • 14 DỰ ÁN 1 Thiết lập Dimension Style - Ghi kích thước cho mặt bên rãnh
 • 15 DỰ ÁN 1 Thay đổi kiểu nét vẽ Linetype
 • 16 DỰ ÁN 1 Thiết lập kiểu chữ Textstyle – Tạo ghi chú cho hình vẽ mặt bên
 • 17 DỰ ÁN 1 - Vẽ mặt bằng rãnh - Đặt nét khuất
 • 18 DỰ ÁN 1 Ghi kích thước cho mặt bằng rãnh
 • 19 DỰ ÁN 1 Thay đổi và hiệu chỉnh ghi chú và tên hình vẽ
 • 20 DỰ ÁN 1 Cấu tạo mặt cắt ngang rãnh
 • 21 DỰ ÁN 1 Vẽ mặt cắt ngang thân rãnh
 • 22 DỰ ÁN 1 Vẽ thêm mặt cắt ngang rãnh với chiều cao mới
 • 23 DỰ ÁN 1 Cấu tạo bản nắp rãnh BTCT ba chiều
 • 24 DỰ ÁN 1 Cốt thép mặt ngang - Cốt thép mặt bằng - Ghi kích thước - Tạo ghi chú
 • 25 DỰ ÁN 1 Vẽ tách cốt thép - Tạo ghi chú cốt thép trên hình vẽ tách
 • 26 DỰ ÁN 1 Tạo ghi chú chung cho cả bản vẽ Lập bảng khối lượng
 • 27 DỰ ÁN 1 Bố trí trang in (Layout) và in bản vẽ
 • Bài thi trắc nghiệm số 4 - Khóa AutoCad Cầu đường

Chuyên đề 05 Dự án 2

 • 28 Ứng dụng Layout và Viewport
 • 29 DỰ ÁN 2 Cấu tạo Tường chắn – Cống tròn 3D
 • 30 DỰ ÁN 2 Vẽ mặt đứng
 • 31 DỰ ÁN 2 Vẽ mặt cắt Tường chắn – Cống tròn
 • 32 DỰ ÁN 2 Vẽ hố móng mặt cắt
 • 33 DỰ ÁN 2 Vẽ mặt bằng
 • 34 DỰ ÁN 2 Tính và lập bảng khối lượng cho phần tường chắn
 • Bài thi trắc nghiệm số 5 - Khóa AutoCad Cầu đường

Chuyên đề 06 Khung tên, in bản vẽ

 • 35 Lập khung tên cho bản vẽ
 • 36 Bố trí bản in với khung tên
 • 37 Tạo file khung tên
 • 38 Sử dụng khung tên tham chiếu
 • 39 Tạo trang in cho bản vẽ trắc dọc tuyến đường
 • 40 Tạo trang in cho bản vẽ bình đồ tuyến đường
 • Bài thi trắc nghiệm số 6 - Khóa AutoCad Cầu đường

Chuyên đề 07 Làm việc với Template

 • 41 Tạo Template
 • 42 Thử nghiệm với Template vừa tạo - Sử dụng Text Style
 • 43 Thử nghiệm với Template vừa tạo - Sử dụng Dimension Style
 • 44 Thử nghiệm với Template vừa tạo - Sử dụng Line Type
 • Bài thi trắc nghiệm số 7 - Khóa AutoCad Cầu đường

Chuyên đề 08 Hatch, layer, layout, viewport...

 • 45 Sử dụng Hatch với Ribbon
 • 46 Sử dụng Layer, Layout và Viewport với Ribbon
 • 47 Đổi tên lệnh của AutoCAD
 • Bài thi trắc nghiệm số 8 - Khóa AutoCad Cầu đường

Chuyên đề 09 AutoLISP

 • 48 Tạo lệnh mới cho AutoCAD bằng AutoLISP
 • Bài thi trắc nghiệm số 9 - Khóa AutoCad Cầu đường

Phiên bản giáo trình điện tử đầu tiên công bố ngày 16/07/2017.