Bài trắc nghiệm ôn thi chứng chỉ đấu thầu số 3
Tại sao đơn dự thầu được đặt ở đầu hồ sơ dự thầu nhưng lại được làm sau cùng khi lập hồ sơ dự thầu?

Giá dự thầu của nhà thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt dùng để xét thầu của chủ đầu tư thì nhà thầu có bị loại hay không?

Gói thầu có giá gói thầu không quá 20 tỷ, chọn thời gian hiệu lực của HSDT hợp lý nhất sẽ là?

Theo luật Đấu thầu, hợp đồng với Nhà thầu gồm những loại hợp đồng nào?

Khi ký hợp đồng trọn gói, mặc dù trong HSMT không có mẫu bảng chi tiết đơn giá dự thầu, nhưng nhà thầu vẫn nên tính kèm theo là để?

Đơn dự thầu tài chính nhiều khi chỉ 1 mình giám đốc, tổng giám đốc được biết là do?

Hình thức đấu thầu hạn chế được áp dụng khi nào?

Công ty A là công ty con của Tổng công ty B và là đơn vị hạch toán độc lập. Hỏi Tổng công ty B có thể giao cho Công ty A thực hiện gói thầu theo hình thức tự thực hiện hay không?

Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

Khi đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, nếu nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn của hồ sơ mời thầu, để đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật vào hồ sơ đề xuất tài chính thì tại lễ mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật bên mời thầu phải xử lý thế nào?

Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Hỏi trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

Theo quy định của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải có một số hợp đồng tương tự đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn từ năm 2014 trở lại đây, khi đó:

Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khỏi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà thầu C rút hồ sơ để nhằm mục đích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong trường hợp này, các nhà thầu bị xử lý như thế nào?

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin thực hiện các chức năng nào sau đây?

Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu cần phải:

Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quà đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến:

Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư, phê duyệt:

Gói thầu quy mô nhò là gói thầu cung cấp ....

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn, gồm:

Các hành vi nào không bị cấm trong đấu thầu: