Video Hướng Dẫn Đặt Mục Tiêu rất hay

Video Hướng Dẫn Đặt Mục Tiêu rất hay, thấy hay liền chia sẻ lại với các bạn học viên GXD.

Trước khi làm bất kỳ việc gì bạn hãy đặt mục tiêu rõ ràng. Nếu không đặt mục tiêu rõ ràng bạn sẽ khó lòng đi đến đích, lãng phí thời gian vàng ngọc của cuộc đời bạn. Hãy xem kỹ và tích lũy những chia sẻ trong video Hướng dẫn đặt mục tiêu sau nhé.

Trong tiếng Anh: Mục tiêuTarget học luôn từ vựng này bạn nhé.