Phân biệt Liên danh nhà thầu và Nhà thầu liên danh

Phân biệt Liên danh nhà thầu và Nhà thầu liên danh

Có nhiều đồng nghiệp thắc là 2 khái niệm "Liên danh nhà thầu" và "nhà thầu liên danh" có khác nhau không? Có người thì nói là khác, có người thì nói không khác. Chúng ta hãy cùng làm rõ và thống nhất cách hiểu.

Có ý kiến cho là: Liên danh nhà thầu là các nhà thầu cùng đấu 1 gói thầu. Theo sự phân chia khối lượng công việc mỗi nhà thầu đảm nhiệm, khi ký hợp đồng thì ký hợp đồng tất cả các bên, mỗi nhà thầu có quyền lợi và trách nhiệm khác nhau, mỗi nhà thầu tự chịu trách nhiệm với phần việc của mình. Nhà thầu liên danh là các nhà thầu lập team cùng đấu 1 gói, nhưng có thể ủy quyền cho 1 thành viên đứng đầu liên danh đứng ra đại diện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi cho toàn bộ thành viên trong team.

Tình huống thực tế là: Có 1 gói là nhà thầu liên danh. Đấu thầu thì ghép hồ sơ liên danh 2 công ty A,B cùng đấu. Nhưng ký hợp đồng thì 2 bên ký 1 thỏa thuận liên danh để công ty A đứng đại diện ký hợp đồng với chủ đầu tư. Chủ đầu tư đồng ý rồi nhưng đến bước làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì ngân hàng lại không chịu. Họ bắt phải ký hợp đồng 3 bên mới làm bảo lãnh.

Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH12 thì Điều 11 bảo đảm thực hiện hợp đồng thì ghi là liên danh tham dự thầu. Điều 65 thì lại là nhà thầu liên danh... việc không thống nhất các thuật ngữ này dẫn đến việc áp dụng khó khăn. Theo Điều 65 luật Đấu thầu số 43 thì ghi là nhà thầu liên danh phải ký hợp đồng tất cả các bên.

Ý kiến của 1 chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm quản lý dự án, thanh quyết toán hợp đồng (tác giả bài viết cũng đồng ý):

- Liên danh nhà thầu là chỉ 01 nhà thầu nhưng có các thành viên liên danh.

- Còn nhà thầu liên danh là chỉ các thành viên trong liên danh.

Chúng ta hãy thống nhất cách hiểu các thuật ngữ như vậy để thuận tiện trong xử lý công việc. Nếu bạn thấy ở đâu có quy định hoặc giải nghĩa hay hơn xin gửi cho tòa soạn (email daotao@gxd.vn) để cập nhật.

Về vấn đề khi ký hợp đồng thì CĐT ký một bên, còn tất cả các thành viên trong liên danh có bắt buộc phải ký vào hợp đồng không? Mời bạn xem bài: Các thành viên trong liên danh Nhà thầu có thể ủy quyền hay phải ký, đóng dấu vào hợp đồng xây dựng?

Còn vấn để bảo đảm thực hiện hợp đồng thì có thể căn cứ vào thoả thuận liên danh để có bảo đảm riêng cho từng thành viên hoặc các thành viên uỷ quyền cho 1 thành viên (thường là Nhà thầu leader - đứng đầu liên danh) để có bảo lãnh bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị hoặc tổng giá trị tương ứng theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong HSMT. Tuy nhiên, thường thì ngân hàng sẽ yêu cầu bảo đảm cho toàn bộ các thành viên trong cùng thư bảo lãnh để vừa tăng doanh số và cũng tránh được tranh chấp sau này.