Gxd.edu.vn ứng dụng công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi rất lớn việc học của các kỹ sư và công nhân xây dựng

Gxd.edu.vn ứng dụng công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi rất lớn việc học của các kỹ sư và công nhân xây dựng.

Sẽ có các khóa học, video để các kỹ sư và cả những người công nhân sẽ có thể cập nhật các kĩ thuật trong lĩnh vực của mình. Mọi người ở bất cứ nơi đâu sẽ có khả năng tham gia các khóa học tốt nhất dạy bởi các giáo viên giỏi nhất.

Đối với các công ty, sự đào tạo nhân viên các kĩ năng mới sẽ quyết định chất lượng sản phẩm và các dịch vụ mà họ cung cấp. Những công ty có doanh thu tăng đều đồng nghĩa với việc tăng đầu tư vào việc đào tạo. Một vấn đề đặt ra với các công ty là làm sao tạo ra tạo các nội dung huấn luyện nhanh nên họ rất cần các công cụ tạo nội dung dễ dàng, nhanh và không đòi hỏi kiến thức về IT quá nhiều. 

Nhiều giám đốc, sếp, ông chủ công ty đều đồng ý rằng: "Chúng tôi không chỉ muốn các kĩ sư với tấm bằng 5 năm.  Mà chúng tôi muốn những nhân viên có bằng cấp 30-40 năm."

Theo thời gian, khi ứng dụng công nghệ thông tin đạt tới đỉnh cao thì thật là tuyệt vời. Ngay bây giờ, các kỹ sư từ các công trình xa, ngồi ở Cà Mau hay Móng Cái, Hà Giang, An Giang... cũng có thể tham gia các khóa học với các thầy giỏi từ thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh... Chúng ta có thể hi vọng, tương lai không xa, ngay tại Việt Nam, chúng ta cũng có thể tham gia các cua học với các thầy giáo giỏi nhất từ bên Mĩ hay châu Âu hay bất kì đất nước phát triển nào.