Đào tạo tại GXD: cung cấp trước các thông tin, tư liệu để đồng bộ hóa trình độ học viên

Học viên ở các lớp nghiệp vụ #GXD hầu hết không đồng nhất về trình độ. Chưa nói đến sự khác nhau về hoàn cảnh sống, xuất xứ vùng miền, tính cách, sở thích... đây là điều khó khăn.

Các đề tài nghiên cứu về đào tạo của GXD đề xuất giải pháp: Cần phải có sự hỗ trợ, cung cấp trước các thông tin, tư liệu để đồng bộ hóa trình độ. Khi tham gia lớp học thì chất lượng sẽ tốt hơn, thầy giảng cũng thuận lợi, học viên học cũng dễ hiểu...

Với nền tảng CNTT, năng lực và kinh nghiệm của mình GXD có thể chuyển tải các tư liệu này cho học viên với chi phí thấp và sự phong phú không giới hạn.

Nghiên cứu, đầu tư 1 cách bài bản, chứ không chỉ mở lớp đào tạo chạy đua theo lợi nhuận, trào lưu. Chỉ là do yêu nghề, say nghề. Đi sẽ chậm, nhưng bền vững.

Một vấn đề khác: Trong quá trình thực hiện 1 dự án, nếu trình độ các bên tham gia giỏi và có năng lực đồng đều nhau. Sẽ rất dễ làm việc, hiệu quả cao, kết quả tốt. Hơn là một bên có trình độ, năng lực ở đẳng cấp cao, làm việc với bên có năng lực, trình độ quá thấp. Sẽ rất khó làm việc.