Cách chống thất thoát vật tư trong xây dựng

Cách chống thất thoát vật tư trong xây dựng

1. Thực trạng thất thoát trong xây dựng

Thất thoát trong xây dựng là một khái niệm vừa rộng, vừa hẹp. Hiểu theo nghĩa hẹp, thất thoát chỉ là bớt xén vật liệu, nhân công… để chất lượng công trình giảm. Theo nghĩa rộng, thất thoát bao gồm cả lãng phí.

Tóm lại, thất thoát, lãng phí trong xây dựng là thiệt hại do việc sử dụng kém hiệu quả hay do sử dụng những công trình không đạt được hiệu quả mà mục tiêu dự án đề ra, những thiệt hại làm công trình giảm chất lượng, do đó không tương xứng với giá trị, với chi phí vốn đầu tư…

Như vậy, có 2 loại thất thoát, lãng phí:

Một là hữu hình (ăn cắp, bớt xén) chủ yếu là chủ động từ phía con người do mục đích vụ lợi cá nhân, sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lượng; khai khống khối lượng; ăn bớt vật liệu trong quá trình thi công, chất lượng công trình không đảm bảo…

Hai là vô hình do bị động: do năng lực hạn chế của những người tham gia đầu tư xây dựng của tất cả các khâu, không đảm bảo khối lượng theo thiết kế được phê duyệt hoặc thi công không đúng thiết kế dẫn đến phải phá đi làm lại

Tình trạng thất thoát vật tư không phải mới xuất hiện mà đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nó như một căn bệnh nan y, tồn tại âm thầm. Khi phát hiện thì mọi việc đã gần như hoàn thành, vào giai đoạn cuối, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

2. Cách chống thất thoát

Kiểm tra và giám sát thường xuyên, triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.

Phân rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, quản lý dự án, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát thi công xây dựng.

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng bên cạnh việc theo dõi giá cả, số lượng và chất lượng vật tư được nhập về còn phải đảm bảo giám sát nhà thầu thi công thực hiện đúng định mức vật tư, tỷ lệ vật liệu trong xây dựng ở từng bước của quá trình xây dựng ngôi nhà, tránh tình trạng lãng phí vật liệu xây dựng khiến chi phí phát sinh hoặc thất thoát vật liệu ra bên ngoài.

Chủ đầu tư kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công và kiểm soát mọi hoạt động của nhà thầu giám sát (giám sát của giám sát).

Nguồn: Fb Lê Văn Thịnh, nguyên trưởng Phòng Giám định 1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng.